Telefon na podatelnu: +420 572 595 710
Úřední hodiny: Po. a St. 7:30 - 16:30

SPORTOVNÍ HALA BŘESTEK

Víceúčelová sportovní hala slouží jak pro potřeby obce, tak pro pořádání sportovních i společenských akcí. Pronájem je možný jak pro soukromé účely tak pro firmy, sportovní kluby atd.

Pro objednání prostor kontaktujte starostu na tel.734 231 970 nebo e-mailem na starosta@brestek.cz

Níže najdete kalendář s aktuální obsazeností.
Veřejná adresa kalendáře – ZDE
Odkaz na import do vlastního kalendáře – iCal návod jak přidat kalendář.

Podmínky a ceny pronájmu

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje následující úhrady za pronájem sportovní haly pro sportovní,
společenské a kulturní akce:
1. Pro občany obce s výjimkou různých oslav jubileí a pro místní spolky bude sportovní
hala, asfaltové kurty, fotbalové hřiště a přilehlý sportovní areál dány k dispozici
zdarma s výjimkou případů, kdy jediným důvodem pronájmu bude vytvoření zisku.
V takovém případě bude cena pronájmu určena dohodou smluvních stran.
2. Pro místní občany pro oslavu jubileí cena pronájmu sportovní haly činí 100 Kč +
úhrada všech energií.
3. Pro jednotlivé cizí osoby pro sportovní aktivity v hromadných sportech v délce do 2
hodin ve sportovní hale 40 Kč za každého jednotlivce.
4. Pro jednotlivé cizí osoby pro sportovní aktivity v individuálních sportech v délce do 2
hodin ve sportovní hale paušálem 400 Kč.
5. Pro spolky, sdružení, sportovní kluby a organizace pro sportovní aktivity do 2 hodin
ve sportovní hale nebo na fotbalovém hřišti jednorázově 1.000 Kč.
6. Pro všechny ostatní případy pro sportovní, kulturní a společenské události 1.000 Kč +
100 Kč za každou započatou hodinu pronájmu + úhrada energií.
7. V případě možnosti vyššího nájemného bude cena stanovena dohodou.
8. V odůvodněných případech (např. akce charitativního charakteru, akce pro mládež,
apod.) může být výše nájemného snížena dohodou smluvních stran.
Za individuální sport se považuje sportovní disciplína s maximální účastí 4 osob, za hromadné
sporty se považují všechny ostatní. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby o stanovení ceny
dohodou rozhodoval starosta obce. O snížení nájmu podle bodu 8) ve sportovním areálu za
předchozí kalendářní rok musí starosta podat zprávu vždy na prvním zasedání zastupitelstva
obce, pokud si to před jeho konáním vyžádá alespoň jeden z členů zastupitelstva.

Pro občany

Břestek 14, 687 08 Břestek
Česká republika

Zasílání informací e-mailem

Zaregistrujte se  a dostávejte důležité informace pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Obec Břestek využívá aplikaci MUNIPOLIS – https://www.munipolis.cz/registrace

Obec Břestek © 2023. Všechna práva vyhrazena
Tvorba a správa webu - mjanik.cz