Site icon brestek.cz

Sběr nebezpečného odpadu 2023

Nebezpečný odpad

V obci proběhne sběr nebezpečného odpadu ve dnech:
15. března 2023
14. června 2023
16. srpna 2023
15. listopadu 2023
Vždy v době od 15-18 hodin.

Pracovníci obce Břestek od vás převezmou odpad u garáže za bytovým domem čp. 300.

Odevzdat zde můžete:
elektrospotřebiče, barvy a jiné chemikálie, ledničky, zářivky, oleje a podobné…

NEPŘIJÍMÁ SE: AZBEST, LEPENKA, PNEUMATIKY…

Exit mobile version