Telefon na podatelnu: +420 572 595 710
Úřední hodiny: Po. a St. 7:30 - 16:30

Informace pro návštěvníky obce Břestek

Obec Břestek se nachází ve Zlínském kraji cca 10 km západně od Uherského Hradiště.

KULTURNÍ PAMÁTKY

V obci se nachází pouze  několik kulturních památek:

Památka lidové architektury dům č.p. 157

Chalupářské stavení – typická stavba  lidové architektury  s historickým vinným sklepem z 19. století. Dům byl postaven s použitím  starších částí původního objektu někdy v době mezi  1. a 2. světovou válkou.  Nachází se u silnice na Chabaně v části obce Záhumní.


 

Novogotická zvonice

Architektonicky velmi zajímavá gotizující stavba z roku 1888. Postavena byla stavitelem Lozrem z Uherského Hradiště v gotickém slohu, místo původní dřevěné zvonice. Nachází se při hlavní silnici do Buchlovic v části zvané Dědina. Kolem zvonice bývala dříve hustá zástavba rodinných stavení, po četných demolicích starých domků je nyní součástí parčíku.

V roce 1942 němečtí okupanti zvon zrekvírovali a do roku 1947 jej nahradil zvon svařovaný z ocelových kruhů. V srpnu 1947 u příležitosti národních dožínek byl posvěcen a do zvonice zavěšen nový zvon, zakoupený  ze sbírky místních občanů.

Na zvonu je nápis:
Ulil R. Manoušek – Česká u Brna.
Sv. Cyrile a Metoději orodujte za nás!

1947
Náhradou za zvon odcizený okupanty v r. 1942 věnují břestečtí občané

V roce 2011 proběhla oprava zvonice za finanční podpory z Ministerstva kultury.


 

Kaplička Panny Marie Sedmibolestné 


Byla postavena roku 1752. Najdeme ji u polní cesty do Buchlovic.

V roce 2010 proběhla úprava okolí kaple a umístění nové sochy panny Marie a to za finanční podpory z  Ministerstva pro místní rozvoj.

V roce 2011 proběhla oprava kapličky za finanční podpory z Ministerstva kultury.


Socha sv. Jana Nepomuckého

Jedná se o barokní památku, která je dokladem sochařské práce 1. pol. 18. století.  Světec je ztvárněn v obvyklém ikonografickém schématu, tzn. oděn do kleriky, rochety, mozzetty. Pravá  ruka drží krucifix na pravém rameni, levá drží biret přibližně v úrovni pasu. Figura je zobrazena v extatickém pohybu (hlava zakloněna) a v kontrapostu s vahou na levé noze.

Soklová architektura má čtvercový půdorys. Je složena z kvadratického soklu, dříku soklu a profilované vyložené římsy. Na dříku soklu je v čelní straně dvojité zrcadlo s nápisem a schránkou s pozůstatky pantů kovových dvířek.

Nápis je vysekán klínovým písmem. Nápis neobsahuje zvýrazněný chronogram, nicméně z římských číslic lze vyčíst letopočet 1727, socha stylově odpovídá této dataci.

Soklová architektura se sochou světce je osazena na progilovaném schodu (pravděpodobně jeden stupeň), který je celou svou výškou utopen pod terénem zahrady.

Figura světce a soklová architektura jsou provedeny ze dvou druhů kamenných materiálů. Soklová architektura je provedena z hrubozrnného pískovcového materiálu místní provenience. Socha světce je provedena z jemného pískovce maletínského.

V roce 2008 proběhla rekonstrukce sochy za finanční podpory z Ministerstva kultury.  


Kříž pod kopcem na cestě do Buchlovic

Postaven nákladem občanů v roce 1899. Jedná se o poměrně monumentální kříž, skládající se z litinového kříže s korpusem, který je umístěn na čtyřbokém těle soklu. Tělo spočívá na dvakrát odstupňovaném ořímsovaném soklu. Kříž s korpusem je proveden v ikonograficky obvyklém zobrazení. Tělo Krista je zobrazeno realisticky. Nad korpusem neogotickou ornamentikou. Pod korpusem u paty kříže modlící se anděl. Kříž je odlit z litiny.

Celková rekonstrukce a úprava okolí kříže proběhly v roce 2010 i z dotace Zlínského kraje.


Kříž v trati Fjerunky na „Hraničkách“

Jedná se o poměrně vysoký kříž, skládající se z krucifixu s korpusem, který je umístěn na půdorysně obdélníkovém soklu. Na dvakrát odstupňovaný sokl ukončený náběhem dosedá hranolový pilíř (vpředu vysekán citát z evangelia Sv. Jana – „Až já povýšen budu od země potáhnu všecko k sobě.“). Na pilíři spočívá podsaditá patka se zabudovaným litinovým křížem. V předu je zdobena obloukem se zakomponovanou železnou rozetou. Vlastní kříž je odlit z litiny. Prolínající se ornamentální prvky jsou odlehčeny perforací. Ramena kříže ukončena rozšířeným oblým ornamentálním tvarem. Korpus mírně prověšen, hlava Krista zdvižena. Uzel bederní roušky u pravého boku. Zezadu v místě křížení ramen paprsková gloriola, vpředu titulus INRI. V dolní části kříže v rozšířeném dekorativně orámovaném růžovém loubí reliéf Panny Marie.

Celková rekonstrukce a úprava okolí kříže proběhly v roce 2010 i z dotace Zlínského kraje.


POMNÍK 1.SVĚTOVÉ VÁLKY

Pomník obětem 1. Světové války byl odhalen v roce 1929. Dnes se umístěn v zahradě před budovou školy čp. 102. Připomíná 28 obětí z řad místních občanů, kteří se nevrátili z vojny domů.


POMNÍK 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

Pomník je umístěn nad obcí Břestek  „na Bukovinách“ od roku 1947. Bylo zde pochováno 6 rumunských  vojáků, kteří padli při bojích v době 2. světové války v Břestku. Těla vojáků se zde již nenachází. Byla v roce 1950 pietně uložena na ústředním hřbitově v Brně.

obec_Brestek_white_800

Břestek 14, 687 08 Břestek
Česká republika

Zasílání informací e-mailem

Zaregistrujte se  a dostávejte důležité informace pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Obec Břestek využívá aplikaci MUNIPOLIS – https://www.munipolis.cz/registrace

Obec Břestek © 2023. Všechna práva vyhrazena
Tvorba a správa webu - mjanik.cz