Site icon brestek.cz

Informace o částečné uzavírce provozu na silnici I/55 ul.Brněnská ve Starém Městě

Částečná uzavírka byla z původního plánu 4.9.2023 přesunuta  až na 11.9.2023, tak aby nevznikly komplikace při začátku školního roku.

Realizace stavebních prací v rámci stavby „Staré Město, ul. Brněnská –rekonstrukce stoky AIVc-5 š109-š683“ I. etapa“,

Doba trvání: předpoklad od 11. 9. 2023 (nejdříve však od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) do 21. 10. 2023.

Stanovená objízdná trasa: I. a II. etapa:

 –  Pro nákladní vozidla vedena po silnicích I/55 a III/42826

Exit mobile version